javascript

Skilleduorastat
 

01-01

Mánáid juoigankonsearta
Juoigankonsearta rávisolbmuide
Per Bueng, Melina Kuhmunen, Maxida Märak

Loga eambbo »

Beassášlávvordat
 

01-01

SGP 2014
BUOT SÁŊGÁRIID EAHKET

Loga eambbo »

Guhkesbearjadat
 

01-01

Familie-og ungdomskveld


Loga eambbo »

Sámi Grand Prix
Sámi Grand Prix 2014

01-01

Dieđit iežat Sámi Grand Prix:i 2014 – vuoitte konseartta beassážiid stuorimus lávddis 2015!

Loga eambbo »

Ođđasat
ođđasat ja dieđut festivála birra

[ guovvamánnu 13.B. 2014 - Dii. 13:10 ]
Invitasjon til et fagseminar 21. februar 2014, kl. 13.00 – 17.00.

Tema: «Merkevarebygging gjennom satsing på lokal kultur og utvikling av kulturarrangement i Kautokeino».

Samisk Musikkfestival i Kautokeino inviterer til fagseminar på Thon Hotell Kautokeino. Formålet med seminaret er å belyse alle de positive sidene ved å bo og arbeide i Kautokeino. Samisk kultur og det å bo i et samisk område vil være en viktig del av diskusjonen. Sentralt i diskusjonen er merkevarebegrepet og de forestillingene andre har av kommunen og vi som bor her.

les mer her

Festiválabusse

Boreala fesiválabusse vuodja

Almmuhuvvo fargga ...

eaktodáhtolaččat

Aiggut go don leat eaktudáhtolaš bargin?

Leat go ovdal dakkar doaluin bargan? Sáhtášit bargat baras, vuovdit bileahtaid, bassat, biepmuid ráhkadit, dahje earaládje veahkehit.

Loga eambbo »

webmaster

VR webdesign
Chiara-Vibeke Runge

+46 760 585 495

webmaster@samieasterfestival.com

Gávnna mu facebookas

jorgalan sámegillii
Anne Gro Gaup
Berit Margrethe Oskal

jorgalan eŋgelasgillii
Maia Hætta

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!

oktavuohta:

Produseanta:
Audioland AS

+47 900 26 364
+47 480 55 885

olga@audioland.no

media gulahallanolmmoš

Audioland AS
Klemet Anders Buljo

+47 480 55 885