javascript

Generelle Betingelser for Frivillige:

Meld deg på som frivillig til Samisk Musikkfestival 2016 her:

Samisk Musikkfestival (SMF) forventer at folk tar sitt ansvar bevisst og forholder seg til det frivillige arbeidet på festivalen på samme samvittighetsgrunnlag som hos andre arbeidsgivere. Det er derimot en realitet at ikke alle har like stor ansvarsfølelse som andre, og det er derfor nødvendig for oss å ta visse forhåndsregler i forhold til dette.

Når du har avtalt oppdraget og arbeidsdager på SMF, forplikter du deg til:

 • å møte opp når du skal
 • å utføre de oppgavene du har fått tildelt etter beste evne
 • å møte opp edru og uthvilt til oppsatte vakter
 • å ta vare på festivalområdet og å skape den gode festivalstemningen blant de gjestene
 • å være blid og hyggelig mot publikum og dem du jobber sammen med
 • å svare høflig på de spørsmålene vi kan besvare, resten henvises til Arenasjef
 • å gi beskjed på et så tidlig tidspunkt som mulig hvis du ikke har mulighet til å stille til avtalte arbeidsdager/tid
 • å gi beskjed til nærmeste overordnede ved sykdom så tidlig som mulig
 • å være fleksibel og klar til en utfordring

Spesielle betingelser:

 • Informasjon om frivillige - SMF vil lagre de data som du legger inn i registreringsskjemaet så lenge du deltar og er tilknyttet som frivillig på festivalen. Dette er nødvendig for å gjøre kommunikasjonsflyten lettere og for å tilrettelegge din deltakelse som frivillig på en best mulig måte.
 • Opplæring – SMF er ansvarlig til å gi tilstrekkelig opplæring for utføring av oppgaver frivillig tildeles.
 • Garderobe - SMF stiller med garderobe/pauserom i umiddelbar nærhet av arbeidsplass.
 • Matservering - Avhengig av oppdraget. Avtales nærmere.
 • Sikkerhet - SMF er ansvarlig til å ikke sette frivillig i en posisjon hvor en føler seg usikker eller truet.
 • Taushetsplikt - all informasjon du tilegner deg er taushetsbelagt. Dette gjelder også etter at arbeidsforholdet er endt.
 • Du har lov til å svare pressen på spørsmål som gjelder deg selv og arbeidsoppgaven din under festivalen. Andre spørsmål er det kun ledelsen som skal uttale seg om.
 • Festivalpass/konsertbillett - festivalpass/konsertbillett gis ut til frivillige under forutsetning av at man jobber som avtalt:
  - hvis du har hentet ut festivalpass/konsertbillett til dine fridager og unnlater fra å møte
    opp på jobb eller plutselig melder deg syk for de dagene du skulle ha jobbet,
    blir festivalpass/billett inndratt eller fakturert for.

Meld deg på som frivillig til Samisk Musikkfestival 2016 her:

Heahtedilis:

Doavttir - beaivet +47 7848 7260
Doavttir - fahkkabuohcci: +47 7848 5555

Politiija 112
Buollin: 110
Ambulánsa: 113

Akrediterema:

klikk her

Media Gulahallanolmmoš

Nils Johan Vars

producer@samimusicfestival.com

Festivalkontakt:

Sami Musihkkafestivala
Postbox 36
9521 Kautokeino / Norway

eaktodáhtolaččat

Jørn Inge Eira

voluntary@samimusicfestival.com