Search
  • Sámi musihkkafestivála

Dieđit sámi stuorámus musihkkadáhpáhussii

Cuoŋománu 23. beaivvi rájes sáhtát dieđihit luođi dahje lávlaga Sámi Grand Prix 2022 gilvvuide. Dieđihanáigemearri lea golggotmánu 17. beaivi 2021. Sámi Grand Prix lea sámi stuorámus musihkkadáhpáhus mii lágiduvvo jahkásaččat Guovdageainnu Sámi beassášmárkaniin beassášlávvordaga. Doppe ovdanbuktojuvvojit áibbas ođđa čállojuvvon sámi lávlagat ja ođđa luođit. Áiggiid čađa leat muhtin min stuorámus artisttain ja juigiin oasálastán ja mii leat beassan gullát olu sámi musihkkahistorjá klassihkkariid dán lávddis.

(Govven: Ánne Kátjá Gaup, 2016)

Sámi Grand Prix gilvvuide sáhttá dieđihit ođđa čállojuvvon lávlagiin mii lea ovtta min sámegielaide, dahje ođđa dahkkojuvvon luđiin mii čuovvu muhtin min luohteárbevieruin. Lávlla dahje luohti ii galgga almmuhuvvon ovdal. Sin gaskkas mat besset mielde ja ovdanbuktet iežaset lávlagiid ja luđiid beassážiid, jienastuvvojit vuoitit.

Vuoittut Dat geat vuitet ožžot NOK 20 000 ja fálaldaga doallat konseartta Guovdageainnu Sámi beassášmárkaniin čuovvovaš jagi mas lea árvu NOK 50 000. Lávlunoasi vuoiti beassá maiddái oasálastit Eurohpa unnitlogugielaid lávlungilvvus Liet International. Dat geat nubbin bohtet ožžot NOK 10 000 ja goalmmádin fas NOK 5 000. Golbma buoremusa ožžot maid fálaldaga doallat konseartta Riksscenenis.


Dieđut dieđiheami birra

Fuomáš ahte dán jagi lea dieđihanáigemearri árabut go dábálaččat. Dieđiheapmi rahpásii cuoŋománu 22. beaivvi ja áigemearri lea golggotmánu 17. beaivvi 2021.

Luohti dahje lávlla ii galgga almmuhuvvon.

Luohti galgá čuovvut muhtin min juoiganárbeviruin.

Lávlla galgá leat muhtin min sámegielaide.

Buohkat sáhttet dieđihit, muhto son gii lea artista (galgá ovdanbuktit lávlaga/luođi) galgá deavdán 16 jagi.

Ii dárbbat báddet lávlagiid/luđiid profešunealla studios.


DIEĐIT DÁKKO!


Sámi Grand Prix 2022 lágiduvvo Guovdageainnu Sámi beassášmárkaniid oktavuođas beassášlávvordaga cuoŋománu 16. beaivvi.

0 views0 comments

Recent Posts

See All