top of page
Search

FESTIVÁLAPLAKÁHTTA 2022!

- Lea erenomáš somá go Sámis lea dakkár dáiddalaš čehppodat ja gelbbolašvuohta!


Dán jagi festiválaplakáhta leaba dáiddár Kamilla Triumf ja grafihkalaš hábmejeaddji Sárgu - Malise Porsanger hábmen.


Plakáhta illustrašuvdna ja visuála elemeanttat lea oassin Sámi beassášmárkaniid áibbas ođđa visuála identitehtas.


Čielga visuála profiila ja identitehta lea dehálaš festivála ovdáneapmái ja lea erenomáš somá go Sámis lea olbmot main lea čehppodat ja gelbbolašvuohta hábmet albma kvalitehta!


Plakáhta illustrašuvnna lea Guovdageaidnulaš dáiddár Kamilla Triumf hábmen. Kamilla lea bures ožžon ovdan beassášmárkaniid dovdomearkkaid.


Visuála profiilla lea Sárgu, Malise Porsangera bokte hábmen. Oassin visuála profiillas lea earret eará logo, ivdnepaleahtta, fonttat ja eará elemeanttat nu go hearvabáddi ja ivdnefilterat maid govaide bidjat. Fargga bohtet maid Snapchat filterat ja stickersat maid guossit maid besset geavahit iežaset beassášgovaide!


Mii giitit Sámedikki, go ásahusovdáneami doarjaga bokte dagái vejolažžan ovdánahttit Sámi beassášmárkaniid identiteha!

138 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page