top of page
Márkanat11.jpg
PROGRÁMMA 2023

PROGRÁMMÁ OĐASTUVVO DAĐISTAGA
PROGRÁMMA SÁHTTÁ RIEVDAT

GIRKODÁHPÁHUSAT

12:00 – 14:00

Lávvordat 01.04

Konfirmašuvnnat / Guovdageainnu girku 

12:00 – 14:00

Pálbmasotnabeaivi 02.04

Konfirmašuvnnat / Máze girku

18:00 – 19:00

Distat 02.04

Sálbmalávlun / Guovdageainnu girku 

11:00 – 13:00

Skilleduorastat 06.04

Ipmibálvalus / Guovdageainnu girku

11:00 – 13:00

Guhkesbearjadat 07.04

ipmilbálvalus / Láhpoluoppal 

11:00 – 13:00

1. beassášbeaivi 09.04

Ipmilbálvalus / Guovdageainnu girku

11:00 – 13:00

2. beassášbeaivi 10.04

Ipmilbálvalus / Máze girku

DISTAT

cuoŋománu 4.b

11:00 - 17:00

BEASSÁŽAT SOKKI ADVENTURIS

Gos: Sokki Adventure

Mii: Boađe vásihit heargevuodjima, njoaros- tallama, lávostallama ja somás ságastallamiid dollagáttis.

Dieđiheapmi: post@sokkiadventure.no/ +47 951 21 998 / +47 951 81 210

Lágideaddji: Sokki Adventure

EXPO GUOVDAGEAIDNU

14:00 - 17:00

Gos: Alfreds Kro

Mii: Guovdageainnu ealáhussearvi bovde olbmuid geahččat makkár bargo- ja ealáhusvejolašvuođat leat Guovdageainnus. 

Lágideaddji: Guovdageainnu ealáhussearvi

DUODJEČÁJÁHUS

12:00 - 17:00

Gos: Duodjeinstituhtta

Mii: Duodječájáhus Duodjeinstituhttas juohke beaivvi mánnodagas guhkesbearjadahkii. 
Loga eambbo dás.

DÁIDDAČÁJÁHUS

12:00 - 18:00

Gos: Dáiddadállu

Mii: Imaštat go maid min dáiddarat leat hommen maŋemus áiggi? Fina Dáiddadálu ođđa visttis vásiheame ja oastime dáidaga Sámi stuorámus dáiddakollektiivvas.

Loga eambbo dás.

GASKAVAHKKU

cuoŋománu 5.b

DUODJEČÁJÁHUS

12:00 - 17:00

Gos: Duodjeinstituhtta

Mii: Duodječájáhus Duodjeinstituhttas juohke beaivvi mánnodagas guhkesbearjadahkii. 
Loga eambbo dás.

DÁIDDAČÁJÁHUS

12:00 - 18:00

Gos: Dáiddadállu

Mii: Imaštat go maid min dáiddarat leat hommen maŋemus áiggi? Fina Dáiddadálu ođđa visttis vásiheame ja oastime dáidaga Sámi stuorámus dáiddakollektiivvas.

Loga eambbo dás.

MÁRKANBÁIKI

13:00 - 18:00

Gos: Gilišilju 

Mii: Festiválakaféa ja eará. 

Festiválakantuvra ja bileahttavuovdin lea rabas. 

ČÁJÁHUS - LUOHTEVUORKKÁS

13:00 - 18:00

Gos: Gilišilju

Mii: Luohtevuorkkás - Dološ luohtebáttiid digitála almmuheamit.

FESTIVÁLARAHPAN

14:00 - 15:00

Gos: LávvuLávdi, Gilišilju

Mii: Almmolaš festiválarahpan ja čájáhusaid rahpan. 

Lágideapmi lea nuvttá.

RABAS BEAIVI MÁNÁIDE

14:00 - 18:00

Gos: Sokki Adventure

Mii: Rabas beaivi mánáide Sokki Adventuras, Somás stohkosat ja doaimmat.

Lágideapmi lea nuvttá.

Lágideaddji: Sokki Adventure

LOUNGE SÁPMI - ETNEŠ GUOVTTOS

16:00 - 18:00

Gos: Davvi Division

Mii: Lounge Sápmi konsearta etneš guoktáin Sárá Gáren Ánne Niluhiin ja Inger Marie Niluhiin.

Lágideapmi lea nuvttá. Loga eambbo.

Lágideaddji: Davvi Division

TEÁHTER - MAID SÁRÁ ČIEGADA

18:00 - 19:10

Gos: Kulturviessu

Mii: Beaivváš Sámi Nášunálateáhter čájeha teáhterbihtá Maid Sárá čiegada

Bileahtat: 200,-/100,- Oastte dás.

GUOVDAGEAINNU SÁMIID SEARVI 60-JAGI

18:30 - 19:30

Gos: LávvuLávdi, Gilišillju

Mii: Guovdageainnu sámiid searvi bovde miellahtuid 60-jagi  ávvudeapmái. Lágideapmi lea nuvttá GSS miellahtuide.

Loga eambbo. 

Lágideaddji: Guovdageainnu sámiid searvi

QUIZ - ODDA & OSCAAL (+18)

20:00 - 23:00

Gos: LávvuLávdi, Gilišillju

Mii: Quizaeahket! Áibbas ođđa quizkonseapta ODDA & OSCAAL leaba quizamásterat. Hui buorit vuoittut! 
Eanemusat njealjis joavkkus. 
QUIZA LEA DIEVVA. 20 JOAVVKU DIEĐIHUVVON.

Loga eambbo quiza birra.

Lágideaddji: Guovdageainnu sámiid searvi

KONSEARTA - JAN OLE HERMANSEN (+20)

22:00 - 02:00

Gos: Maras Pub

Artista: Jan Ole Hermansen

Bileahtta: 200 ,- Oastte dás

Lágideaddji: Maras Pub

LÁVVUPUB JA KONSEARTA (+18)

23:00 - 02:00

Gos: LávvuLávdi, Gilišillju

Artista: Gaskavahkku eahket lea LávvuPub ja konsearta Emil Kárlseniin! Son čuojaha ovttas su bassistain ja rumbočuojaheddjiin ja dat šaddá mágihkalaš! 

Bileahtta: 300,- Oastte dás.

SKILLEDUORASTAT

cuoŋománu 6.b

BEASSÁŽAT SOKKI ADVENTURIS

11:00 - 17:00

Gos: Sokki Adventure

Mii: Boađe vásihit heargevuodjima, njoarostallama, lávostallama ja somás ságastallamiid dollagáttis.

Dieđiheapmi: post@sokkiadventure.no/ +47 951 21 998 / +47 951 81 210

Lágideaddji: Sokki Adventure

MÁRKANBÁIKI

11:00 - 18:00

Gos: Gilišilju 

Mii: Festiválakaféa ja čájáhusat

Festiválakantuvra ja bileahttavuovdin lea rabas. 

ČÁJÁHUS - LUOHTEVUORKKÁS

11:00 - 18:00

Gos: Gilišilju

Mii: Luohtevuorkkás - Dološ luohtebáttiid digitála almmuheamit.

OAGGUNGILVU

Gos: Gorovuohppi

Mii: Guovdageainnu valaštallansearvi lágiida oaggungilvvu. 

Lágideaddji: Guovdageainnu valáštallansearvi.
Loga eambbo dáppe.

12:00 - 15:00

DUODJEČÁJÁHUS

12:00 - 17:00

Gos: Duodjeinstituhtta

Mii: Duodječájáhus Duodjeinstituhttas juohke beaivvi mánnodagas guhkesbearjadahkii. 
Loga eambbo dás.

DÁIDDAČÁJÁHUS

12:00 - 18:00

Gos: Dáiddadállu

Mii: Imaštat go maid min dáiddarat leat hommen maŋemus áiggi? Fina Dáiddadálu ođđa visttis vásiheame ja oastime dáidaga Sámi stuorámus dáiddakollektiivvas.

Loga eambbo dás.

SYDISDÁNSUN SÁMI OFELAČČAIGUIN

15:00 - 16:30

Gos: Diehtosiida

Mii: Skilleduorastaga lágidit Sámi ofelaččat sydisdánsunkurssa. Beasat oahppat vuođđulihkastagaid ja ráhkkanit dánsut go vuolggát šleaŋggáhallat! Loga eambbo.

Lágideaddji: Sámi ofelaččat

ÁVVIR LIVE PODKAST - ASTTAHAGAS TINDERII

18:00 - 19:00

Gos: LávvuLávdi, Gilišilju

Mii: Skilleduorastaga lágida Ávvir Live podkasta LávvuLávddis flirten ja irggastallangoasttiad birra. Podkasta streamejuvvo maiddái Ávvira neahttasiidduin. 

TEÁHTER - MAID SÁRÁ ČIEGADA

18:00 - 19:10

Gos: Kulturviessu

Mii: Beaivváš Sámi Nášunálateáhter čájeha teáhterbihtá Maid Sárá čiegada

Bileahtat: 200,-/100,- Oastte dás.

SKILLÁ DISCO MÁNÁIDE

18:00 - 19:30

Gos: Davvi Division

Mii: Skilleduorastaga lea Skillá disco mánáide Davvi Divisionas. Ánná-Kátri Helander ja Anthoni Hætta leaba DJat!

Lágideapmi lea nuvttá.

Lágideaddji: Davvi Division

ÁRBEVIROLAŠ JUOIGANKONSEARTA

19:30 - 20:30 

Gos: LávvuLávdi, Gilišilju

Mii: Sámi beassášmárkaniid boarraseamos lágideapmi. Dán konsearttas beassat gullat árbevirolaš luđiid. 
Juoigit leat Máhtte Ánte J. Sara, Marit Ravna Anti, Jörgen Stenberg. Inga Marja Lango ja Nilsa Nutti. 

Bileahtta: 200,-/100,- Oastte dás 

Festiválapássain beasat dán konsertii.

SKÁDJA CLUB NUORAIDE

22:00 - 00:00

Gos: Davvi Division

Mii: Skádja Club - Davvi Divisiona klubbakonseapta nuoraideskuvllaagi nuoraide.

DJ Savza čuojaha DJ seta nu ahte šaddá buorre musihkka ja albma klubbavibe.  

Lágideapmi lea nuvttá ja alkoholakeahtes.

Lágideaddji: Davvi Division

KONSEARTA - SANČUARI (+18)

22:00 - 02:00

Gos: Thon Hotel Kautokeino

Artista: Sančuari

Bileahtta: 395,- Oastte dás

Lágideaddji: Thon Hotel Kautokeino

LÁVVUPUB JA KONSEARTA (+18)

22:00 - 02:00

Gos: LávvuLávdi

Artista: Skilleduorastaga šaddá LávvuPub ja buorre mokta diimmá SGP juoiganoasivuitiin Jörgen Stenbergain go son ja su čuojaheaddjit bovdejit dánsii! 

Bileahtta: 300,- Oastte dás

GUHKESBEARJADAT

cuoŋománu 7.b

NJUOVŽILIS OARRA - NJOROSTANGILVU

11:00 - 15:00

Gos: Gilišillju

Mii: Njoarostangilvu nissonolbmuide ja dievdoolbmuide - Lihkadeaddji stoalpput. Dieđihanáigemearri gaskavahkku 5. b.

Loga eambbo gilvvu ja dieđiheami birrra. 

Lágideaddji: SHL njoarostanlávdegoddi

BEASSÁŽAT SOKKI ADVENTURIS

11:00 - 17:00

Gos: Sokki Adventure

Mii: Boađe vásihit heargevuodjima, njoarostallama, lávostallama ja somás ságastallamiid dollagáttis.

Dieđiheapmi: post@sokkiadventure.no/ +47 951 21 998 / +47 951 81 210

Lágideaddji: Sokki Adventure

MÁRKANBÁIKI

11:00 - 18:00

Gos: Gilišilju 

Mii: Festiválakaféa, duodjemárkanat, čájáhusat.

Festiválakantuvra ja bileahttavuovdin lea rabas. 

ČÁJÁHUS - LUOHTEVUORKKÁS

11:00 - 18:00

Gos: Gilišilju

Mii: Luohtevuorkkás - Dološ luohtebáttiid digitála almmuheamit.

DUODJEMÁRKANAT

11:00 - 18:00

Gos: Gilišilju

Mii: Boađe oastit ja geahčadit dujiid duodjemárkaniin Gilišilljus guhkesbearjadaga ja beassášlávvordaga. 

DUODJEČÁJÁHUS

12:00 - 17:00

Gos: Duodjeinstituhtta

Mii: Duodječájáhus Duodjeinstituhttas juohke beaivvi mánnodagas guhkesbearjadahkii. 
Loga eambbo dás.

DÁIDDAČÁJÁHUS

Gos: Dáiddadállu

Mii: Imaštat go maid min dáiddarat leat hommen maŋemus áiggi? Fina Dáiddadálu ođđa visttis vásiheame ja oastime dáidaga Sámi stuorámus dáiddakollektiivvas.

Loga eambbo dás.

12:00 - 18:00

DRIVE IN CAMP SAMI AURORAS

12:00 - 18:00

Gos: Sami Aurora (eanu alde Sokksletta bokte)

Mii: Fitnál Sami Aurora luhtte vásiheame heargevuodjima, lávostallama njálggabiepmuid dollagáttis. 

Drop-in.
Lágideaddji: Sami Aurora

MÁNÁIDE DOAIMMAT

13:00 - 14:00

Gos: Davvi Division

Mii: Olgodoaimmat mánáide.

Lágideapmi lea nuvttá.

MÁNÁID JUOIGANKONSEARTA

14:00 - 15:00

Gos: Davvi Division

Mii: Juoigankonsearta gos mánát leat dat násttit. Ii dárbbat dieđihit ovdagihtii. 

Lágideapmi lea nuvttá.

NUORAIDGAŽUS JA NUVTTÁ PIZZA

15:00 - 17:00

Gos: Diehtosiida

Mi: Noereh organisašuvdna bovde nuoraid gahčosii (quizii) mas buorit gažáldagat ja vel buoret vuoittut. Guossohuvvo nuvttá pizza!

Lágideapmi lea nuvttá. Loga eambbo. 

Lágideaddji: Noereh

DIMITRI JOAVKU KONSEARTA

16:00 - 17:00

Gos: LávvuLávdi

Mii: Fina návddašeame čáppa šuoŋaid go Dimitri joavku lávlu LávvuLávddis!

Lágideapmi lea nuvttá.

TEÁHTER - BOHTOS DÁL DAT BEANA

18:00 - 19:10

Gos: Kulturviessu

Mii: Beaivváš Sámi Nášunálateáhter čájeha teáhterbihtá Bohtos dál dat beana.

Bileahtat: 200,-/100,- Oastte dás.

RORBUA STAND UP TALKSHOW (+18)

19:30 - 21:00

Gos: LávvuLávdi

Mii: Talkshow stand up Erlend Eliasiin ja Sindre Olav Fredriksenain. Čájálmas lea dárogillii.

Bileahtat: 350,- Oastte dás

NUORAIDEAHKET LÁVVULÁVDDIS

22:00 - 00:00

Gos: LávvuLávdi

Mii: Nuoraideahket LávvuLávddis guhkesbearjadaga! 💥 Boađe reaškit Juŋká epic beassáš šowwas ja guldalit Áilu Valle garra šuoŋaid! 🔥
Dress code: Gákti
Alkoholkeahtes lágideapmi!

Lágideapmi lea nuvttá.

KONSEARTA - SANČUARI (+20)

22:00 - 02:00

Gos: Thon Hotel Kautokeino

Artista: Sančuari

Bileahtta: 395,- Oastte dás

Lágideaddji: Thon Hotel Kautokeino

KONSEARTA (+18)

22:00 - 03:00

Gos: Báktehárji

Artisttat: Bernt Mikkel Haglund ja juoigit, Katarina Barruk,
Felgen Orkester,
 DJ Savza

Bileahtat: 595,- Oastte dás

Festiválapássain beasat dán konsertii.

BEASSÁŠLÁVVORDAT

cuoŋománu 8.b

HEARGEGILVOVUODJIN JA NJOAROSTALLAN

11:00 - 15:00

Gos: Gorovuohppi

Mii: Árbevirolaš heargegilvovuodjimat lágiduvvojuvvojit fas nu go ovdal! Lágideami oktavuođas lágiduvvojit maid njoarostangilvvut!

Lágideapmi lea nuvttá.

MÁRKANBÁIKI

Gos: Gilišilju 

Mii: Festiválakaféa, duodjemárkanat, čájáhusat.

Festiválakantuvra ja bileahttavuovdin lea rabas. 

11:00 - 18:00

ČÁJÁHUS - LUOHTEVUORKKÁS

Gos: Gilišilju

Mii: Luohtevuorkkás - Dološ luohtebáttiid digitála almmuheamit.

11:00 - 18:00

DUODJEMÁRKANAT

Gos: Gilišilju

Mii: Boađe oastit ja geahčadit dujiid duodjemárkaniin Gilišilljus guhkesbearjadaga ja beassášlávvordaga. 

11:00 - 18:00

OAGGUNGILVU MÁZES

12:00 - 14:00

Mii: Oaggungilvu Mázes. 

Lágideaddji: Máze valaštallansearvi

DÁIDDAČÁJÁHUS

Gos: Dáiddadállu

Mii: Imaštat go maid min dáiddarat leat hommen maŋemus áiggi? Fina Dáiddadálu ođđa visttis vásiheame ja oastime dáidaga Sámi stuorámus dáiddakollektiivvas.

Loga eambbo dás.

12:00 - 18:00

DRIVE IN CAMP SAMI AURORAS

12:00 - 18:00

Gos: Sami Aurora (eanu alde Sokksletta bokte)

Mii: Fitnál Sami Aurora luhtte vásiheame heargevuodjima, lávostallama njálggabiepmuid dollagáttis. 

Drop-in.
Lágideaddji: Sami Aurora

KLASSIHKALAŠ KONSEARTA JUHLSAS

16:00 - 17:30

Gos: Juhls Silver Gallery

Mii: Juhls lea juo máŋga jagi ovttasbargan Hetan Musiikkipäivät lágidemiin, ja dál bovdejit fas beassášlávvordaga klassihkalaš rájiid rasttideaddji konsertii.

Lágideaddji: Juhls Silver Gallery

SÁMI GRAND PRIX 2023 OVDAGUOIMMUHEAPMI

18:30 - 19:50

Gos: Báktehárji

Mii: Uvssat leat rabas ja lea ovdaguoimmuheapmi ja Áillohaš musihkkabálkášumi geigen. Uvssat Sámi Grand Prixii giddejit dii 19:50. 

SÁMI GRAND PRIX 2023

19:50 - 21:50

Gos: Báktehárji

Mii: Sámi Grand Prix 2023 lágiduvvo ja mii jienastit vuitiid juoiganoasis ja lávlunoasis. Loga eambbo dás. 

Bileahtta: 300,-/150,- Oastte dás

Festiválapássain beasat Sámi Grand Prixii.

KONSEARTA - SANČUARI (+20)

22:00 - 02:00

Gos: Thon Hotel Kautokeino

Artista: Sančuari

Bileahtta: 395,- Oastte dás

Lágideaddji: Thon Hotel Kautokeino

KONSEARTA (+18)

23:00 - 03:00

Gos: Báktehárji

Artisttat: Ingá-Máret Gaup-Juuso, Sámi All Stars, DJ Savza, 

Bileahtta: 595,- Oastte dás.

Festiválapássain beasat dán konsertii.

1. BEASSÁŠBEAIVI

cuoŋománu 9. b

DRIVE IN CAMP SAMI AURORAS

12:00 - 18:00

Gos: Sami Aurora (eanu alde Sokksletta bokte)

Mii: Fitnál Sami Aurora luhtte vásiheame heargevuodjima, lávostallama njálggabiepmuid dollagáttis. 

Drop-in.
Lágideaddji: Sami Aurora

BEASSÁŠJAM (+18)

Gos: Thon Hotell

Mii: Boađe jammet beassážiid maŋemus eahkeda! BeassášJam lea beassášárbevierru. Hás vel ieš lávllestat dahje juoiggastat?
Soitet muhtin čiegus artisttat vel iđistit! 

Bileahtta: 300,- Oastte dás

Festiválapássain beasat BeassášJamii. 

22:00 - 02:00 

bottom of page