Hearggástallan Beassážat 2017 Govven/Foto Johan Mathis Gaup

PROGRÁMMA SÁMI BEASSÁŠMÁRKANAT 2021

SKILLEDUORASTAT

cuoŋománu 1.b

 

12:00-16:00

MÁRKANBÁIKI

Lemonrose vuovdá biepmuid, gáfiid ja gáhkuid festiválalávuin. 

Čájáhus: Dološ beassášgovat

Čájáhus: Sámi Pop Art by Kamilla Triumf 
Márkanat / Gilišiljus /

12:00

SÁMI POP ART BY
KAMILLA TRIUMF

Dáiddačájáhusrahpan

Dáiddadálu čájáhusa rahpan: Sámi popart by Kamilla Triumf "Art in a Modern pathways".

Dáiddačájáhus / Čájáhusrahpan lea festiválalávuin. Dáiddačájáhus lea dološ internáhttavisttis. 

Geahča Facebookeventa dás

14:00 - 15:00

DIGITÁLA QUIZ - 
SÁMI OFELAČČAT

Sámi ofelaččat lágidit digitála quiza Kahootain. Searvva! Sáhtát vuoitit Airpodsaid, Graveniid gahpira dahje ja fiinna ofelašmercha.

Geahča sin Facebookeventa dás

15:00 - 16:00 
17:00 - 18:00

FÁRUS

Guovdageainnu nuorat čájehit bihtá Fárus mainna leat bargan dán dálvvi.

Guokte čájálmasa. 
Kulturviesus / Nuvttá

19:00 - 20:15

GUOVŽŽA VUOŠŠAT

“Guovžža vuoššat” lea ilgadis ja dovddolaš muitalus movt unna servvodat fáhtehallá stuora dáhpáhusaide. Dat lea kultuvrralaš riidogaskaoami muitalus, ja badjelgeahččanvuođa ja revolušuvnnalaš báhpa birra.
Teáhter / Muohtalávdi Gilišiljus / kr 100/200/300

Loga teáhtera birra dás

22:00 - 23:30

LOUNGE SÁPMI - EPPETI

Nuorra electro-produseanta Álttás eret Eppeti čuojaha DJ-set'a Lounge Sápmi lávddis.

Son lei mielde SGP Cover prošeavttas jagis 2019. 

Davvi Division studio / kr 50/150

Loga eambbo artisttaid birra dás

GUHKESBEARJADAT

cuoŋománu 2.b

MÁRKANBÁIKI

12:00 - 17:00

Duodjemárkanat

Lemonrose vuovdá biepmuid, gáfiid ja gáhkuid festiválalávuin. 

Čájáhus: Dološ beassášgovat 

Čájáhus: Sámi Pop Art by Kamilla Triumf
Márkanat / Gilišiljus /

SÁMI POPART BY
KAMILLA TRIUMF

12:00 - 16:00

Dáiddadállu presents: Sámi popart by Kamilla Triumf "Art in Modern pathways". 

Dáiddačájáhus / Dološ internáhtas Gilišiljus 

Geahča Facebookeventa dás 


GUOVŽŽA VUOŠŠAT

20:00 - 21:30

“Guovžža vuoššat” lea ilgadis ja dovddolaš muitalus movt unna servvodat fáhtehallá stuora dáhpáhusaide. Dat lea kultuvrralaš riidogaskaoami muitalus, ja badjelgeahččanvuođa ja revolušuvnnalaš báhpa birra.

Teáhter / Muohtalávdi Gilišiljus / kr 100/200/300

Loga eambbo teáhtera birra dás

TØNDRA

EMIL KÁRLSEN

22:00 - 23:30

Konsearttat Lávvulávddis.
Ođđa joavku TØNDRA čuojaha sin vuosttaš konseartta. Maŋŋel ges čuojaha Emil Kárlsen. 
Lemonrose guossoha biepmuid ja herskuid kaféas. 

Konsearta / Lávvulávdi Gilišiljus / kr 200

Konseartta streama

Loga eambbo artisttaid birra dás

 

BEASSÁŠLÁVVORDAT

cuoŋománu 3.b

MÁRKANBÁIKI

12:00 - 17:00

Duodjemárkanat

Lemonrose vuovdá biepmuid, gáfiid ja gáhkuid festiválalávuin. 

Čájáhus: Dološ beassášgovat 

Čájáhus: Sámi Pop Art by Kamilla Triumf
Márkanat / Gilišiljus /

HEARGEVUODJIN

12:00 - 15:00

Heargevuodjimat árbevirolaš lági mielde, namalassii reagaiguin. 
Eanu nalde / nuvttá

SÁMI POP ART BY
KAMILLA TRIUMF

12:00 - 16:00

Dáiddadállu presents: Sámi popart by Kamilla Triumf "Art in Modern pathways". 

Dáiddačájáhus / Dološ internáhtas Gilišiljus

Geahča Facebookeventa dás

SÁMI GRAND PRIX 2021

18:00 - 20:00

Sámi Grand Prix 2021 čájehuvvo dán jagi NRK TV bokte.
Sáhtát geahččat sáddaga gos fal sámis ja jienastit buoremus luođi ja lávlaga.

Lagamus šearpmas / nuvttá

Loga eambbo Sámi Grand Prix 2021 birra dás

ELLINOR SKARTLAND
SLINCRAZE

22:00 - 23:30

Konsearttat Lávvulávddis Ellinor Skartlandain ja SlinCrazeain. 

Konsearta / Lávvulávdi Gilišiljus / kr 200

Konseartta streama

Loga eambbo artisttaid birra dás

 

1. BEASSÁŠBEAIVI

cuoŋománu 4. b

10:00 - 15:00

MÁNÁID BEAIVI SOKKI ADVENTURE LUHTTE

Rabas beaivi Sokki Adventure luhtte mánáide gaskkal 0-18 jagi. Heargevuodjimat kr 50, njoarosteamit, nuvttotbálkun ja eará stohkosat. Lávus ja olgun lea dolla ja dat gii háliida bassit biepmu sahttá dan dahkat. Biepmu maid sáhttá oastit.

17:00 - 18:30

ÁRBEVIROLAŠ JUOIGANKONSEARTA

Árbevirolaš juoigankonsearta lea Beassášmárkaniid guhkis árbevierru. Dán jagi beasat gullat gávcci juogi mat juiget luđiid mat leat leamaš mielde Sámi Grand Prixas gaskal 1990 ja 2000. 

Lávvulávdi Gilišiljjus / kr 150

Konseartta streama