javascript

Skilleduorastat
 

01-01

Almmuhuvvo fargga ...


Loga eambbo »

Beassášlávvordat
 

01-01

Almmuhuvvo fargga ...


Loga eambbo »

Guhkesbearjadat
 

01-01

Almmuhuvvo fargga ...


Loga eambbo »

Sámi Grand Prix
Sámi Grand Prix 2015

01-01

Almmuhuvvo fargga ...


Loga eambbo »

Ođđasat
ođđasat ja dieđut festivála birra

[ guovvamánnu 13.B. 2014 - Dii. 13:10 ]
Invitasjon til et fagseminar 21. februar 2014, kl. 13.00 – 17.00.

Tema: «Merkevarebygging gjennom satsing på lokal kultur og utvikling av kulturarrangement i Kautokeino».

Samisk Musikkfestival i Kautokeino inviterer til fagseminar på Thon Hotell Kautokeino. Formålet med seminaret er å belyse alle de positive sidene ved å bo og arbeide i Kautokeino. Samisk kultur og det å bo i et samisk område vil være en viktig del av diskusjonen. Sentralt i diskusjonen er merkevarebegrepet og de forestillingene andre har av kommunen og vi som bor her.

les mer her

Festiválabusse

Boreala fesiválabusse vuodja

Almmuhuvvo fargga ...

eaktodáhtolaččat

Aiggut go don leat eaktudáhtolaš bargin?

Leat go ovdal dakkar doaluin bargan? Sáhtášit bargat baras, vuovdit bileahtaid, bassat, biepmuid ráhkadit, dahje earaládje veahkehit.

Loga eambbo »

webmaster

VR webdesign
Chiara-Vibeke Runge

+46 760 585 495

webmaster@samieasterfestival.com

Gávnna mu facebookas

jorgalan sámegillii
Anne Gro Gaup
Berit Margrethe Oskal

jorgalan eŋgelasgillii
Maia Hætta

Valid XHTML 1.0 Transitional CSS ist valide!

oktavuohta:

Produseanta:
Nils Johan Vars

+47 46 633 770

nilsjohanvars@hotmail.com

media gulahallanolmmoš

Nils Johan Vars

+47 46 633 770